Algotech

Dotace na pořízení nového podnikového systému

Implementace podnikového systému není levná, nicméně výhody a následné výrazné úspory, které nový ERP včetně CRM systému přinese, několikanásobně převýší počáteční investici. Právě teď můžete na nový systém získat významnou dotaci, která pokryje až 45 % nákladů! Možnost získání dotaci na pořízení a implementaci nového podnikového systému je vám možná blíž, než si myslíte.

Dotaci na pořízení podnikového systému je možné získat na:

pořízení dlouhodobého majetku – výdaje na pořízení výrobních a nevýrobních technologií, zařízení a provozních souborů a dále výdaje na pořízení HW vybavení a lokálních sítí, včetně SW

dlouhodobý nehmotný majetek – pořízení patentů a licencí, které jsou nezbytné k řádnému provozu strojů a zařízení a SW – např. CAD/CAM systémy, specifický SW pro optimální fungování projektu, ERP systémy včetně CRM, licence k využívání patentu, užitného vzoru nebo know-how.

Míra podpory je:

max. 45% u malých podniků

max. 35% u středních podniků

Dotace je poskytována:

minimálně ve výši 1 mil. Kč a maximálně do výše 40 mil. Kč.

Podpořeny budou projekty, které:

mají stanovenou strategii rozvoje v digitální oblasti a to pořízením nových technologických zařízení a vybavení – musí být propojeno se stávajícím nebo nově pořizovaným IS (CRM, CX, ERP).

Důležité prvky projektu vzhledem k hodnotícím kritériím:

datová integrace – plánování a řízení výroby

datová integrace – sledování stavu strojů, zakázek a výkonu operátorů

digitální dvojče, rozšířená realita, virtuální realita – vývoj a konstrukce výrobku

aditivní výroba a 3D tisk

IoT (internet věcí) – výrobek IoT a identifikace mezi prvky systému

IoT – prediktivní údržba a průmysl 4.0

robotizace výrobních procesů a toků materiálů

systémy využívající BigData

AI – umělá inteligence

Kybernetická bezpečnost

 

Pokud byste se chtěli informovat více o možnostech získání dotace na ERP / CRM systém, přihlaste se na náš seminář Dotace, který se bude konat 5. září v Praze, nebo nás můžete kontaktovat už nyní a sjednat si individuální schůzku.

Algotech je připraven Vám pomoci s výběrem správného ERP / CRM a vyřízení všech podkladů k dotační žádosti na nový systém.

Neváhejte nás kontaktovat:

Volbou „Odeslat“ dáváte souhlas společnosti Algotech a.s. se zpracováním Vašich osobních údajů.